Groen schoolplein – voorbereiden

Zo af en toe is de verleiding te groot! Zo ook afgelopen jaar, toen we de vraag kregen om een groen schoolplein te realiseren. Zou het ons lukken? Wat is een groen schoolplein eigenlijk? Wat vinden kinderen leuk om te doen buiten? Met welke wetten en regels moeten we rekening houden? En wat gaat het kosten? Natuurlijk altijd meer dan het budget is! Maar goed. Samen met een paar andere moeders ging ik de uitdaging aan. Gelukkig gaat het alleen om het ‘kleine plein’, het deel waar vooral de onderbouw speelt. Voordat we startten zag het schoolplein er zo uit:


Uit onderzoek blijkt dat spelen in het groen grote invloed heeft op de stemming en concentratie van kinderen. Op een groen schoolplein hebben kinderen meer te kiezen, werken en spelen ze meer samen en wordt er minder gepest. Zelf vond ik het ook heerlijk om samen met mijn vriendjes (en een paar vriendinnetjes) te voetballen, hutten te bouwen, in bomen te klimmen en op een bouwplaats rond te struinen. Dus: minder toestellen en meer groen. In de ontwerpfase heb ik veel gelezen en ideeën gezocht, vooral via Pinterest. Een deel van die ideeën zie je terug in het ontwerp!

ontwerp groen schoolplein


Er komt een karrenpad van rode stenen door het zand. Zo kun je langs alle speelplekken rijden. De zandbak blijft bestaan. Hier zetten we bodembedekkers en bloemen naast. Rechts van de zandbak, tussen de bomen komt een insectenhotel. Links van de zandbak komt een wilgentunnel. Tussen de wilgentunnel en het schuurtje komen speelheuvels. In het open gedeelte komt een dubbele robinia schommel. Rechts in de hoek komen wilgenhutten. De hoge taxussen worden gesnoeid, zodat kinderen erin kunnen en mogen klimmen. Achter de schuur komt een bouwplaats met losse materialen, waar kinderen zelf mee kunnen bouwen. Tegen de school aan komen 3 moestuinborders en een buitenklas.


We hebben veel gratis materiaal gekregen. Vaak hoefden we alleen de transportkosten te betalen. Dat heeft ons veel geld bespaard! Eind februari werd het meeste materiaal geleverd. Het schoolplein leek echt op een opslagplein.

stenen van Willy Smet uit BelgieKlumpenaar uit Ede komt banden brengenvan Dirksen kregen we palissadebandjes


De eerste helft van maart hielpen verschillende groepen van het Groenhorst College ons met de aanleg van het plein. We startten met het verwijderen van de toestellen, de aanleg van het karrenpad en het leeghalen van de huidige, verwaarloosde border.

de schommel slijpen we losvaders graven de raket uitmbo-ers graven bandjes invaders helpen een handje met het padtegels snijden is altijd interessantmbo-ers leggen het padvmbo-ers krijgen een lesje stratenvaders en moeders halen de oude border leegmbo-ers bereiden de moestuinborder voor


Half maart zijn de bomenchirurgen geweest. Zij hebben de bomen vakkundig gesnoeid. Mooi om die mannen met groot materieel aan het werk te zien. We mochten zelfs het groenafval uit de bor der ben hen in de versnipperaar gooien. Gelukkig hebben ze de mooie stammetjes voor ons bewaard. Die kunnen we mooi gebruiken op het groene plein. Tegelijk werd ook het oud ijzer opgehaald. Dag klimrek …

boomchirurg maakt een klimboom van een taxus boomafval in de versnipperaar onze leerlingen helpen om het groenafval af te voeren oud ijzerboer neemt de oude speeltoestellen mee


Het straatwerk bleek toch erg moeilijk te zijn. We hebben wel een aantal vaders die dit kan, maar de meesten hebben kapotte ruggen, dat willen we niet forceren! Ze helpen ons al genoeg met het voorbereidend werk. Dus hiervoor hebben we toch echt een stratenmaker in moeten schakelen. Gelukkig kon Dirk van Hoef ons direct uit de brand helpen voor het straatwerk voor de buitenklas. Ondertussen spelen onze kinderen heerlijk met het materiaal dat er ligt.

stratenmaker Dirk van Hoef aan het werkspelen op een groen schoolpleinspelen met autobanden


Wil je weten hoe we de opbouw van het schoolplein aanpakken? Lees dan de volgende blog: Groen schoolplein – opbouwen.